3c Tina Zinhobl

3C Klasse Erni Weismann, Tina Zinhobl und Janine Kofler

2C Klasse Erni Weismann, Ingrid Veress, Tina Zinhobl und Janine Kofler

1c_22x